Tuesday, 15 November 2011

Penjodoh Bilangan

Penjodoh Bilangan digunakan bersama-sama dengan kata nama.


Contoh penggunaan :
1.  Dua guru sedang makan di kantin sekolah.
     Dua orang guru sedang makan di kantin sekolah.


2.  Di dalam bekas kaca itu terdapat tiga ikan.
     Di dalam bekas itu tedapat tiga ekor ikan.


3.  Chi Meng membeli tiga pensel di kedai buku itu.
     Chi Meng membeli tiga batang pensel di kedai buku itu.


Latihan :
1.  Adik saya telah makan beberapa _  ulas__ ( biji, ulas ) durian.
2.  Di hadapan rumah saya terdapat se ____baris_____ ( batang, baris ) kedai.
3.  Abang saya membeli se ___bentuk_____ ( bentuk, biji ) mata kail di kedai itu.
4.  Emak saudara Chin Yee menghadiahinya se __urat__ ( bentuk, urat ) gelang.
5.  Chia Yee membeli se ___buku_____ ( butir, buku ) roti.


Refleksi : Semasa menjalankan penjelasan untuk maksud setiap penjodoh bilangan dan penggunaannya dalam ayat, didapati terdapat seorang murid yang lemah masih tidak faham akan penerangan saya. Maka, saya cuba melukiskan gambar yang menjelaskan maksud tersebut seperti perbezaan di antara "seulas" dengan "sebiji". Oleh sebab terdapat 2 orang murid yang tidak hadir, maka sesi permainan saya telah terganggu kerana bilangan murid tidak mencukupi. (Sekolah saya ialah SKM-sekolah kurang murid) Jadi, saya telah menukarkan sesi permainan saya yang asalnya " cari kawan " kepada isikan tempat kosong. Maka, setiap murid berpeluang melibatkan diri dan cuba menjawab tanpa bantuan daripada rakannya. Cara ini telah menambahkan keyakinan diri di dalam hati mereka. Secara keseluruhannya, sesi pengajaran dan pembelajaran ini telah menarik minat murid-murid.  

No comments:

Post a Comment