Monday, 14 November 2011

Kata Ganti Tanya

Isikan tempat-tempat kosong dengan kata ganti tanya yang sesuai.


apa               siapa            mana          bila         berapa           bagaimana          


  1. ________Apa________ kah yang digunakan untuk menapis santan ?
  2. ________Berapa________ kah harganya sebuah kereta Proton Perdana ?
  3. " ______Siapa__________ kah yang menconteng dinding bilik darjah ?" tanya Cikgu Abdullah.
  4. " _______Bagaimana_________ kah caranya menyelesaikan masalah Matematik ini ?" tanya Mastura kepada kawannya.
  5. " Di ____mana_________ kah penagih-penagih dadah itu bersembunyi? '' tanya polis kepada penduduk tempatan. 
  6. " ______Bila__________kah Menteri Pendidikan melawat ke sekolah kamu ?" tanya ayah. 

Refleksi : Sesi P&P ini amat berjaya dan dijalankan dengan lancar. Murid-murid dapat menjawab dengan jawapan yang tepat sekali. Selain itu, pada akhir sesi P&P , saya juga minta setiap murid cuba membina ayat tanya yang lain di hadapan kelas dan membetulkan kesilapan mereka bersama-sama rakan sekelas yang lain.

No comments:

Post a Comment